Επένδυση-Αποταμίευση-Σύνταξη

Μην αποταμιεύεις ό,τι έχει μείνει μετά τις δαπάνες, αλλά ξόδεψε ό,τι έχει μείνει μετά την αποταμίευση!

Γιατί να αποταμιεύσω;

• Για να συμπληρώσω τη σύνταξή μου
• Για τις σπουδές και την αποκατάσταση των παιδιών μου
• Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων
• Για την αγορά ενός σημαντικού περιουσιακού στοιχείου

Τα unitlinked επενδυτικά προϊόντα είναι συνδεδεμένα με επενδύσεις, που σας δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες στις παγκόσμιες αγορές, με επενδυτικές επιλογές από τους πιο αξιόπιστους διεθνείς οίκους.

Πως μπορώ να ξεκινήσω να αποταμιεύω;

Βήμα 1 – Καταγραφή των αναγκών

Όπως προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο και με βάση τις οδηγίες από την Τράπεζα της Ελλάδος, πρέπει να καταγραφούν συγκεκριμένες πληροφορίες στο ειδικό «ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΛΑΤΗ». Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τις ασφαλιστικές ανάγκες, τις οικονομικές δυνατότητες καθώς και το επενδυτικό προφίλ σας, έτσι ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε τις κατάλληλες λύσεις. Οι πληροφορίες αυτές είναι εμπιστευτικές.

Βήμα 2 – Ανάλυση αναγκών, προσδιορισμός στόχων και επενδυτικές προτάσεις.

Με βάση τις οικονομικές πληροφορίες, τις ανάγκες και το επενδυτικό προφίλ, προσδιορίζουμε μαζί τους στόχους σας. Σας παρουσιάσετε το χαρτοφυλάκιο που σας ταιριάζει στα χαρακτηριστικά και το ύψος της αποταμίευσης και επένδυσης που απαιτείται για να πετύχετε τους στόχους σας.

Βήμα 3 – Δημιουργία του προσωπικού χαρτοφυλακίου

Σε αυτό το στάδιο, γίνεται η επιλογή των συγκεκριμένων αμοιβαίων κεφαλαίων, που θα αποτελέσουν το χαρτοφυλάκιό. Οι επιλογές θα πρέπει να συμβαδίζουν με το επενδυτικό σας προφίλ. Μπορεί να γίνει επιλογή ανάμεσα σε διαφορετικές κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων: Διαθεσίμων, Ομολογιακά και Μετοχικά.

Τα 4 ενδεικτικά χαρτοφυλάκια:

Ποιοι είναι οι διαχειριστές;

New posts in your inbox

Αρέσει σε %d bloggers: